Dronninga av lakseelvar er omgitt av flotte og mektige fjell

Dronninga av lakseelver

Lærdalselvi er ikkje berre uvurderlig for landbruket, den er også kjent som dronninga av lakselver. Utleige av fiskerrettar, samt drift og utleige av hytte til fiskarar, er også ein del av drifta her på garden.

Historisk sett har utleige av fiskerettar til sportsfiskarar gitt gode inntek for lærdalsbøndene, heilt sidan britiske lordar byrja å kome hit i 1850-åra. Elva har også vore populær hos Kong Harald V sidan 70-tallet.

For meir informasjon om fiske i Lærdalselvi sjå på www.laerdalselvi.no

Hytta ligg stille og roleg til og er oppdatert med Wi-Fi og fibernett.