lysnenet__MG_6349-2.jpg

Om Kari Sigrun Lysne

Kari Sigrun vaks opp på Bø i Lærdal knappe 5 minuttar frå Midt Ljøsne. Utdanna ingeniør frå høgskulen i Gjøvik. Då ho fekk mogelegheita til å arve garden på Midt-Ljøsne, var ikkje valet så vanskeleg.

I år 2000 tok ho over og har sidan den gongen har ho utvikla og drifter garden aleine. Om sumarmånadane blir det ansett mellom 5 og 10 sesongarbeidarar.

I tillegg til garden har Kari Sigrun også fleire verv i forskjellige posisjonar:

  • Styremedlem i Sogn og Fjordane Bondela
  • Medlem i Grøntutvalget i Norges bondelag
  • Styremedlem i Lærdal Grønt BA

Kontakt

tlf: 908 58 191

e-post: kari@moreller.no