Høner

"Kvar man si høne" sa Sponheim ein gong på Stortinget som svar til ein mogeleg eggmangel i landet. Her på garden hjelper det ikkje med ei høne for kvar mann. Her får høner leve til dei dauer sjølv, langt forbi verpealder. Burhøns og frittgåande høns er også ukjente begrep, her er det frie høns som møter deg i tunet.

Ikkje like enkelt for alle, då me også har ein litt mannevond hane.

Det heiter ikkje mannevond hane for ingenting

Eit dyr som ikkje er nyttig for noko som helst er den mannevonde hanen. Han har ikkje noko begrep om størrelse, noko som blir veldig tydeleg når han går til angrep på traktoren. Det til tross, er han fortsatt i live. Endå han har ved eit par anledningar har vore einaste overlevande til reven.