katt og katt

Dei to eldste dyra er pus og pus. Det er to livsnytarar av store dimensjoner. Dei likar seg best framfor ein varm omn, og sov helst meir enn dei er vakne. Dette til tross, dei gjer jobben sin.

Det har nesten ikkje vore ei mus i huset sidan desse to flytta inn, noko ein ikkje kan klage på.