Det er to hundar på garden, begge av typen Border Collie, Maya og Balto. Border Collier er avla fram som gjetarhund og er heilt avgjerande når sauene skal ned frå fjellbeita.