Heilt sidan overtagelsen av garden i 2000 har det vore sauer på Midt-Ljøsne. Sauedrift er kanskje ikkje like sexy som frukt og bær, men den er ei stabil drift. Alle grøntproduskjon er risikofylt og moreller er kanskje verst av alle. Ein morellhage har store oppstartsutgifter, det tar ein del år før ein får skikkeleg avling og ikkje minst er det alltid ein risiko for dårleg avling. For eksempel når trea blomstrar på våren, skal det berre ei natt med frost til for å øydelegge store delar av avlinga.

Så er sau eit veldig nødvendig og stabil bein å stå på, og så er det ganske koseleg å ha levande dyr på ein gard.

 

Her frå bygginga av kaldtfjøs i 2005

Moderne drift

I 2005 vart fjøsen utvida med ein moderne kaldfjøs. Og saman med andre investeringar som høykanon og fôrsilo, er sauedrifta blitt både enklare og effektivisert.

 

 

Sumarbeite

Sumarstid blir sendt dyra på fjellbeita i fjellområda over garden. Der går dei heile sumaren, og går opp og ned mellom 150-1500 moh. Med jamne mellomrom går me opp med saltstein og ser til sauene. 

Sidan 2015 har me også eksperimentert med GPS-”bjeller” på utvalgte sauer. Dette systemet registrerer posisjonen til sauen 2-4 gonger i døgnet. Det har vore interessant å sjå kor mykje sauer faktisk beveger seg, men hovudsakleg har dette vore nyttig å vite kor sauene er når det er sauesank.

 

 

 

På hausten er det sauesank. Det bratte terrenget i Lærdal kan vere ei utfordring, då er det godt å ha med gode sauehundar.

lamming

Rundt påsketider er det lamming. Då er det nokre veker med 24-7 i fjøsen.

 

Utover våren går det med mykje tid til oppgåver som merking og vaksinering av dyra. Også blir det alltid nokre kopplam, som treng ei viss mengde oppmerksomheit.